Авторски права

Съдържанието на уебсайта www.mediaclean.bg е защитено от Законите за авторското право и другите права на интелектуална собственост на Р. България и на ЕС.

Използваните брандове, лога, търговски марки, дизайн, снимки, текстове и друг контент, както и оферти са обект на запазени права и защита.

Носител на правата по уебсайта mediaclean.bg са собствениците на сайта, както и неговите разработчици, упълномощени с Договор за възлагане. Не се разрешава копирането на съдържанието и използването му без разрешение на носителя на правата. Това е нарушение на авторското право. Всички права по текстовете, дизайна, снимките и търговските марки са запазени.

Всяка кореспонденция от мейл сървъра на mediaclean.bg е предназначена единствено до адресата на съобщението. Ако сте попаднали на погрешно изпратена кореспонденция, моля ни уведомете с имейл.

Уебсайтът mediaclean.bg е защитен със SSL Certificate Comodo, който криптира връзката между клиента и нашите сървъри по време на поръчка на услугите за почистване и пране. Така личните ви данни остават скрити за трети лица.